sobota, 13 lutego 2016

Porzucanie...

Łk 5, 27-32
27 Potem wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» 28 On zostawił wszystko, wstał i chodził za Nim. 29 Potem Lewi wyprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. 30 Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?» 31 Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. 32 Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników».Cóż za szybka przemiana... Od odrzuconego przez wszystkich celnika, do ucztującego z Jezusem ucznia. Od oddalenia, oddzielenia od Boga - po przyjaźń i bliskość. 
To możliwe jest tylko w Jezusie i z Jezusem. Ale potrzeba usłyszeć to wezwanie "Pójdź za mną"! 
I trzeba powstać i porzucić definitywnie swoje stare życie (celnik po porzuceniu pracy nie mógł powrócić do swego zawodu).
Pomóż mi , Panie w tym Wielki Poście porzucić "starego człowieka z jego uczynkami" i przyodziać się w "nowego człowieka" z Twoją łaską!